Χαρτί αποστείρωσης - Bournas Medicals

Χαρτί αποστείρωσης

Χαρτί αποστείρωσης
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Χαρτί αποστείρωσης Crepe 60gr - 50cm x 50cm

Χαρτί αποστείρωσης αδιάβροχο και πολύ μαλακό, φέρει τη σήμανση CE. Δεν σκίζεται εύκολα, διπλώνει ..

113.001

Χαρτί αποστείρωσης Crepe 60gr - 60cm x 60cm

Χαρτί αποστείρωσης safe paper αδιάβροχο και πολύ μαλακό, φέρει τη σήμανση CE. Δεν σκίζεται εύκολα..

113.002

Χαρτί αποστείρωσης Crepe 60gr - 75cm x 75cm

Χαρτί αποστείρωσης safe paper αδιάβροχο και πολύ μαλακό, φέρει τη σήμανση CE. Δεν σκίζεται εύκολα..

113.003

Χαρτί αποστείρωσης Crepe 60gr - 100cm x 100cm

Χαρτί αποστείρωσης safe paper αδιάβροχο και πολύ μαλακό, φέρει τη σήμανση CE. Δεν σκίζεται εύκολα..

113.004

Χαρτί αποστείρωσης Crepe 60gr - 100cm x 140cm

Χαρτί αποστείρωσης safe paper αδιάβροχο και πολύ μαλακό, φέρει τη σήμανση CE. Δεν σκίζεται εύκολα..

113.005