Χαρτί αποστείρωσης - Bournas Medicals

Χαρτί αποστείρωσης

Χαρτί αποστείρωσης
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Χαρτί αποστείρωσης Soft Care Crepe 50 x 50cm

Χαρτί αποστείρωσης αδιάβροχο και πολύ μαλακό, φέρει τη σήμανση CE. Δεν σκίζεται εύκολα, διπλώνει ..

113.001

Χαρτί αποστείρωσης Soft Care Crepe 60 x 60cm

Χαρτί αποστείρωσης safe paper αδιάβροχο και πολύ μαλακό, φέρει τη σήμανση CE. Δεν σκίζεται εύκολα..

113.002

Χαρτί αποστείρωσης Soft Care Crepe 75 x 75cm

Χαρτί αποστείρωσης safe paper αδιάβροχο και πολύ μαλακό, φέρει τη σήμανση CE. Δεν σκίζεται εύκολα..

113.003

Χαρτί αποστείρωσης Soft Care Crepe 100 x 100cm

Χαρτί αποστείρωσης safe paper αδιάβροχο και πολύ μαλακό, φέρει τη σήμανση CE. Δεν σκίζεται εύκολα..

113.004

Χαρτί αποστείρωσης Soft Care Crepe 100 x 140cm

Χαρτί αποστείρωσης safe paper αδιάβροχο και πολύ μαλακό, φέρει τη σήμανση CE. Δεν σκίζεται εύκολα..

113.005