Βελόνες λιποδιάλυσης - Bournas Medicals

Βελόνες λιποδιάλυσης

Βελόνες λιποδιάλυσης
Βελόνες λιποδιάλυσης
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Βελόνες λιποδιάλυσης G-22 x 90mm

Η νέα μέθοδος της μη επεμβατικής λιποδιάλυσης αποτελεί το πρώτο εγκεκριμένο ενέσιμο ιατρικό διάλυμα ..

215.030.22

Βελόνες λιποδιάλυσης G-24 x 100mm

Η νέα μέθοδος της μη επεμβατικής λιποδιάλυσης αποτελεί το πρώτο εγκεκριμένο ενέσιμο ιατρικό διάλυμα ..

215.030.24