Θήκες αυτοκόλλητες αποστείρωσης - Bournas Medicals

Θήκες αυτοκόλλητες αποστείρωσης

Θήκες αυτοκόλλητες αποστείρωσης
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Θήκες Αποστείρωσης - 75 x 110mm [εσωτ. 55 x 52mm]

Θήκες αποστείρωσης αυτοκόλλητες, κατάλληλες για κλιβάνους ατμού & αερίου, σε διάφορες διαστάσεις. ..

112.201

Θήκες αποστείρωσης Soft Care 90 x 230mm [εσωτ. 70 x 175mm] (100 τεμ)

Θήκες αποστείρωσης αυτοκόλλητες, κατάλληλες για κλιβάνους ατμού & αερίου, σε διάφορες διαστάσεις. ..

112.202.230

Θήκες Αποστείρωσης - 90 x 260mm [εσωτ. 70 x 205mm]

Θήκες αποστείρωσης αυτοκόλλητες, κατάλληλες για κλιβάνους ατμού & αερίου, σε διάφορες διαστάσεις. ..

112.202

Θήκες αποστείρωσης Soft Care 140 x 250mm [εσωτ. 120 x 195mm] (100 τεμ)

Θήκες αποστείρωσης αυτοκόλλητες, κατάλληλες για κλιβάνους ατμού & αερίου, σε διάφορες διαστάσεις. ..

112.204

Θήκες αποστείρωσης Soft Care 190 x 330mm [εσωτ. 170 x 275mm] (100 τεμ)

Θήκες αποστείρωσης αυτοκόλλητες, κατάλληλες για κλιβάνους ατμού & αερίου, σε διάφορες διαστάσεις. ..

112.206

Θήκες αποστείρωσης Soft Care 300 x 390mm [εσωτ. 280 x 335mm] (100 τεμ)

Θήκες αποστείρωσης αυτοκόλλητες, κατάλληλες για κλιβάνους ατμού & αερίου, σε διάφορες διαστάσεις. ..

112.208