Σύριγγες χωρίς βελόνα - Bournas Medicals

Σύριγγες χωρίς βελόνα

Σύριγγες χωρίς βελόνα
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Σύριγγες 2.5cc χωρίς βελόνα

Αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου, διαφανής, με κλίμακα αναβάθμισης, σε μαλακή συσκευασία blis..

214.007

Σύριγγες BD Emerald™ 2ml ομόκεντρου άκρου

Οι σύριγγες Becton, Dickinson είναι ένας από τους μεγαλύτερους οίκους παγκοσμίως σε ιατρικά προϊόντα..

214.007.BD

Σύριγγες BD Emerald™ 5ml ομόκεντρου άκρου

Οι σύριγγες Becton, Dickinson είναι ένας από τους μεγαλύτερους οίκους παγκοσμίως σε ιατρικά προϊόντα..

214.008.BD

Σύριγγες Pic 5cc χωρίς βελόνα

Αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου, διαφανής, με κλίμακα αναβάθμισης, σε μαλακή συσκευασία blis..

214.008

Σύριγγες BD Emerald™ 10ml ομόκεντρου άκρου

Οι σύριγγες Becton, Dickinson είναι ένας από τους μεγαλύτερους οίκους παγκοσμίως σε ιατρικά προϊόντα..

214.009.BD

Σύριγγες Pic 10cc χωρίς βελόνα

Αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου, διαφανής, με κλίμακα αναβάθμισης, σε μαλακή συσκευασία blis..

214.009

Σύριγγες BD Plastipak™ 20ml Ομόκεντρου άκρου

Αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου, διαφανής, με κλίμακα αναβάθμισης, σε μαλακή συσκευασία blis..

214.010.BD

Σύριγγες Pic 20cc χωρίς βελόνα

Αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου, διαφανής, με κλίμακα αναβάθμισης, σε μαλακή συσκευασία blis..

214.010

Σύριγγες BD Plastipak™ 50ml Ομόκεντρου άκρου

Οι σύριγγες Becton, Dickinson είναι ένας από τους μεγαλύτερους οίκους παγκοσμίως σε ιατρικά προϊόντα..

214.006.BD

Σύριγγες Pic 50cc χωρίς βελόνα

Σύριγγες Pic χωρίς βελόνα, luer έκκεντρη.Αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου, διαφανής, με κλίμα..

214.006

Σύριγγες BD Plastipak™ 50ml καθετήρα

Αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου, διαφανής, με κλίμακα αναβάθμισης, σε μαλακή συσκευασία blis..

214.012.BD

Σύριγγες Pic 50cc τροφής χωρίς βελόνα

Αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου, διαφανής, με κλίμακα αναβάθμισης, σε μαλακή συσκευασία blis..

214.012

Σύριγγες Soft Care 60cc Τροφής (χωρίς βελόνα)

Τύπος: 60cc Τροφής (χωρίς βελόνα) Τεμάχια συσκευασίας: 25..

114.107