Σύριγγες χωρίς βελόνα - Bournas Medicals

Σύριγγες χωρίς βελόνα

Σύριγγες χωρίς βελόνα
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Σύριγγες 2.5cc χωρίς βελόνα

Αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου, διαφανής, με κλίμακα αναβάθμισης, σε μαλακή συσκευασία blis..

214.007

Σύριγγες Pic 5cc χωρίς βελόνα

Αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου, διαφανής, με κλίμακα αναβάθμισης, σε μαλακή συσκευασία blis..

214.008

Σύριγγες Pic 10cc χωρίς βελόνα

Αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου, διαφανής, με κλίμακα αναβάθμισης, σε μαλακή συσκευασία blis..

214.009

Σύριγγες Pic 20cc χωρίς βελόνα

Αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου, διαφανής, με κλίμακα αναβάθμισης, σε μαλακή συσκευασία blis..

214.010

Σύριγγες Pic 50cc χωρίς βελόνα

Σύριγγες Pic χωρίς βελόνα, luer έκκεντρη.Αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου, διαφανής, με κλίμα..

214.006

Σύριγγες Pic 50cc τροφής χωρίς βελόνα

Αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου, διαφανής, με κλίμακα αναβάθμισης, σε μαλακή συσκευασία blis..

214.012