Επιδεσμική ταινία μεταξωτή - Bournas Medicals

Επιδεσμική ταινία μεταξωτή

Επιδεσμική ταινία μεταξωτή
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

3M Durapore Επιδεσμική ταινία μεταξωτή 1,25cm x 9,1m

H 3M™ Durapore™ Αυτοκόλλητη Επιδεσμική Ταινία, έχει εξαιρετική ικανότητα πρόσφυσης επιτρέποντας τη χ..

120.011

3M Durapore Επιδεσμική ταινία μεταξωτή 2,5cm x 9,1m

H 3M™ Durapore™ Αυτοκόλλητη Επιδεσμική Ταινία, έχει εξαιρετική ικανότητα πρόσφυσης επιτρέποντας τη χ..

120.012

3M Durapore Επιδεσμική ταινία μεταξωτή 5cm x 9,1m

H 3M™ Durapore™ Αυτοκόλλητη Επιδεσμική Ταινία, έχει εξαιρετική ικανότητα πρόσφυσης επιτρέποντας τη χ..

120.013

3M Durapore Επιδεσμική ταινία μεταξωτή 7,5cm x 9,1m

H 3M™ Durapore™ Αυτοκόλλητη Επιδεσμική Ταινία, έχει εξαιρετική ικανότητα πρόσφυσης επιτρέποντας τη χ..

120.014