Ευκαιρίες Καριέρας - Bournas Medicals

Ευκαιρίες Καριέρας

Δείτε εδώ όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας. 

Θέση 1:

 

Purchasing Executive 

Περιγραφή Εργασίας
•    Έρευνα αγοράς για νέα και υπάρχοντα προϊόντα (διαθέσιμοι προμηθευτές, προτιμώμενα χαρακτηριστικά προϊόντος κλπ)
•    Επικοινωνία με υποψηφίους  προμηθευτές σε εξωτερικό και Ελλάδα,  στα πλαίσια της έρευνας για την προμήθεια προϊόντος στη καλύτερη τιμή και ποιότητα (value for money)
•    Επικοινωνία – follow up με προμηθευτές από την τοποθέτηση της παραγγελίας μέχρι και την παράδοση της στο μεταφορέα
•    Συγκέντρωση και προώθηση απαραίτητης τεκμηρίωσης και πιστοποιητικών προμηθευτών και προϊόντων 
•    Διεκπεραίωση όλης της διαδικασίας εισαγωγής προϊόντος (θαλάσσιο, αεροπορικό κλπ)
•    Υλοποίηση ενεργειών για την διατήρηση διαθέσιμου stock σε επιθυμητά επίπεδα με βάση τις καταναλώσεις και προβλέψεις και υλοποίηση για δρομολόγηση νέων παραγγελιών
•    Συμβολή στην δημιουργία πλάνου προβλέψεων καταναλώσεων για τον αποδοτικότερο προγραμματισμό των παραγγελιών 
•    Δημιουργία αναφορών με KPIs προϊόντων και προμηθευτών 
•    Συνεργασία με προσωπικό αποθήκης για την διασφάλιση ότι όλα τα προϊόντα παραδίδονται σε σωστή κατάσταση

Απαραίτητα προσόντα
•    Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με κατεύθυνση  Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Χρηματοοικονομική ή Λογιστική. 
•    Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
•    Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
•    Άριστη χρήση Η/Υ και MS Office
•    Ευχέρεια στην χρήση CRM / ΕRP
•    Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης
•    Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου και οργάνωσης της εργασίας
•    Δυνατότητα ταξιδιών

Επιθυμητά προσόντα
Θα εκτιμηθούν: 
•    Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•    Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

Παροχές
•    Άρτια προϊoντική ενημέρωση
•    Φιλικό, ευχάριστο και δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας
•    Ιδιωτική ασφάλιση
•    Σταθερή απασχόληση
•    Προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης
•    Bonus

Τύπος εργασίας
•    Με φυσική παρουσία στα γραφεία μας στην Κηφισιά
•    Σύμβαση αορίστου χρόνου

 

Θέση 2:

 

International Sales Executive


Περιγραφή Θέσης
 • B2B πωλήσεις με στόχευση αποκλειστικά σε πελατολόγιο εξωτερικού (Pre-sales, sales, after-sales )
 • Ανάπτυξη νέου πελατολογίου 
 • Κατάρτιση προτεινόμενης λίστας στόχευσης New Business
 • Προώθηση πωλήσεων & cross selling σε εισερχόμενα (leads) και υπάρχον πελατολόγιο.
 • Δικτύωση με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων
 • Διερεύνηση ανταγωνισμού, συγκέντρωση και επιβεβαίωση εμπορικής πληροφορίας, τιμών και ποιοτικών χαρακτηριστικών ανταγωνισμού που συμβάλει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων
 • Συνεργασία με το τμήμα Παραγγελιών, για την εύρυθμη και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση ενός απαιτητικού εταιρικού πελατολογίου
 • Ενεργή παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις για την προώθηση των πωλήσεων
 • Συμβολή στην υλοποίηση συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα
 • Συνεχής επικοινωνία για την αναγνώριση άμεσων και επικείμενων αναγκών των πελατών
 • Καταγραφή επικοινωνίας και σχετικών δεδομένων ανταγωνισμού και πελατολογίου σε CRM
 • Κατάρτιση reports με βασικά KPIs
 • Παροχή υποστήριξης (after-sales) των πελατών με πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό για τα προϊόντα
Απαραίτητα Προσόντα
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε τμήμα B2B πωλήσεων εξωτερικού
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων, Marketing, Χρηματοοικονομική ή Επιστημών Υγείας.
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες, δυναμισμός, ομαδικό πνεύμα
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και εμπορικής αλληλογραφίας
 • Άριστη χρήση Η/Υ και MS Office
 • Ευχέρεια στην χρήση CRM / ΕRP
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό
  
Επιθυμητό Προφίλ
 • Eπικοινωνιακή, οργανωτική, αυτοκινούμενη προσωπικότητα
 • Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου
 • Πελατοκεντρική αντίληψη
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Θετικότητα, πρωτοβουλία
 • Συνεχής διάθεση για βελτίωση και απόκτηση γνώσης
 • Ομαδικό πνεύμα και αντίληψη
 
Επιθυμητά προσόντα
Θα εκτιμηθούν:
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Γνώσεις account management ή προϋπηρεσία σε B2B client service
 • Προϋπηρεσία σε πωλήσεις σχετικές με τον ιατρικό κλάδο
 
Παροχές
 • Πλήρης εκπαίδευση για την αγορά, τα προϊόντα δραστηριότητας, τεχνικές πώλησης και διαχείρισης πελατολογίου
 • Φιλικό, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Ιδιωτική ασφάλιση
 • Προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης
 • Bonus
 
Τύπος εργασίας
 • Με φυσική παρουσία στα γραφεία μας στην Κηφισιά.
 • Σύμβαση αορίστου χρόνου

 

* Ονοματεπώνυμο

* Email

* Επιθυμητή θέση εργασίας

* Τύπος απασχόλησης

* CV

Να λαμβάνω email για νέες θέσεις εργασίας