Πολιτική επιστροφών - Bournas Medicals

Πολιτική επιστροφών

Στo πλαίσιo της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας μας, αποδεχόμαστε επιστροφές προϊόντων που εμπίπτουν αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
  • Ελαττωματικά προϊόντα με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του κατασκευαστή
  • Λανθασμένη αποστολή προϊόντος από τη δοθείσα γραπτή παραγγελία σας  που αποστείλατε μέσω email, fax ή μέσω website
Επιστροφές προϊόντων δε θα γίνονται δεκτές χωρίς πρότερη επικοινωνία μαζί μας με e-mail στο customercare@bournas-medicals.gr, αναγράφοντας απαραιτήτως:
 
  • Hμερομηνία αγοράς
  • Lot Number (αριθμός παρτίδας που αναγράφεται στην συσκευασία)
  • Ποσότητα
  • Περιγραφή: Σύντομη περιγραφή του προβλήματος και λόγος που αιτείστε επιστροφή 
  • Αριθμός Σχετικού Παραστατικού: [ημερομηνίας όχι παλαίοτερης 30 ημερών]
  • Παρακαλούμε επισυνάψτε ευκρινείς φωτογραφίες που παρουσιάζουν με σαφήνεια το λόγο για τον οποίο αιτείστε επιστροφή.
  • Τυχόν άλλα χρήσιμα σχόλια

Ο χρόνος επιστροφής σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνά το διάστημα του ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων.

Οι επιστροφές θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά με τη μεταφορική εταιρεία που θα σας υποδείξει η Εταιρεία μας. 

Η Εταιρεία μας θα φέρει την ευθύνη για την έκδοση πιστωτικών σημειωμάτων σε διάστημα ενός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης του δελτίου αποστολής που θα συνοδεύει την επιστροφή σας. 

Τα πιστωτικά παραστατικά που θα εκδώσουμε θα αποστέλλονται στην εταιρεία.

Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας συνιστούμε να υποβάλλετε τις παραγγελίες σας:
-μέσω της ιστοσελίδας μας www.bournas-medicals.gr  ή 
-μέσω email:  info@bournas-medicals.gr