Περιποίηση ασθενών - Bournas Medicals

Περιποίηση ασθενών

Περιποίηση ασθενών
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Γάντια καθαρισμού πλαστικοποιημένα

Σκοπός της σειράς Seni Care είναι να έχει τα καλυτέρα δυνατά αποτελέσματα, γι αυτό και τα προϊόντα π..

140.006

Γάντια καθαρισμού μη πλαστικοποιημένα

Σκοπός της σειράς Seni Care είναι να έχει τα καλυτέρα δυνατά αποτελέσματα, γι αυτό και τα προϊόντα π..

140.005

Ποδιά σίτισης (με τσεπάκι)

Σκοπός της σειράς Seni Care είναι να έχει τα καλυτέρα δυνατά αποτελέσματα, γι αυτό και τα προϊόντα π..

140.003