Βελόνες παρακέντησης - Bournas Medicals

Βελόνες παρακέντησης

Βελόνες παρακέντησης
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Βελόνες Παρακέντησης G - 16 x 90mm Aναμένεται

Βελόνες Παρακέντησης G - 16 x 90mm

Διαφανής βάση για εύκολη παρατήρηση της απόσταξης εγκεφαλονωτιαίου υγρού.  Αποστειρωμένη με οξείδ..

115.000.16

Βελόνες Παρακέντησης G - 18 x 90mm

Διαφανής βάση για εύκολη παρατήρηση της απόσταξης εγκεφαλονωτιαίου υγρού.  Αποστειρωμένη με οξείδ..

115.000.18

Βελόνες Παρακέντησης G - 19 x 90mm

Διαφανής βάση για εύκολη παρατήρηση της απόσταξης εγκεφαλονωτιαίου υγρού.  Αποστειρωμένη με οξείδ..

115.000.19

Βελόνες Παρακέντησης G - 20 x 90mm

Διαφανής βάση για εύκολη παρατήρηση της απόσταξης εγκεφαλονωτιαίου υγρού.  Αποστειρωμένη με οξείδ..

115.000.20

Βελόνες Παρακέντησης G - 21 x 90mm

Διαφανής βάση για εύκολη παρατήρηση της απόσταξης εγκεφαλονωτιαίου υγρού.  Αποστειρωμένη με οξείδ..

115.000.21

Βελόνες Παρακέντησης G - 22 x 90mm

Διαφανής βάση για εύκολη παρατήρηση της απόσταξης εγκεφαλονωτιαίου υγρού.  Αποστειρωμένη με οξείδ..

115.000.22