Βελόνες μεσοθεραπείας - Bournas Medicals

Βελόνες μεσοθεραπείας

Βελόνες μεσοθεραπείας
Βελόνες μεσοθεραπείας
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Βελόνες μεσοθεραπείας G-27 - 0,40 x 4mm

Η μεσοθεραπεία είναι μία από τις πιο περιζήτητες θεραπείες προσώπου τα τελευταία χρόνια και λειτουργ..

215.001.04

Βελόνες μεσοθεραπείας G-27 - 0,40 x 6mm

Η μεσοθεραπεία είναι μία από τις πιο περιζήτητες θεραπείες προσώπου τα τελευταία χρόνια και λειτουργ..

215.001.06

Βελόνες μεσοθεραπείας G-27 - 0,40 x 12mm

Η μεσοθεραπεία είναι μία από τις πιο περιζήτητες θεραπείες προσώπου τα τελευταία χρόνια και λειτουργ..

215.001.12

Βελόνες μεσοθεραπείας G-27 - 0,40 x 25mm

Η μεσοθεραπεία είναι μία από τις πιο περιζήτητες θεραπείες προσώπου τα τελευταία χρόνια και λειτουργ..

215.001.25

Βελόνες μεσοθεραπείας G-27 - 0,40 x 40mm

Η μεσοθεραπεία είναι μία από τις πιο περιζήτητες θεραπείες προσώπου τα τελευταία χρόνια και λειτουργ..

215.001.40

Βελόνες μεσοθεραπείας G-30 - 0,30 x 4mm

Η μεσοθεραπεία είναι μία από τις πιο περιζήτητες θεραπείες προσώπου τα τελευταία χρόνια και λειτουργ..

215.002.04

Βελόνες μεσοθεραπείας G-30 - 0,30 x 6mm

Η μεσοθεραπεία είναι μία από τις πιο περιζήτητες θεραπείες προσώπου τα τελευταία χρόνια και λειτουργ..

215.002.06

Βελόνες μεσοθεραπείας G-30 - 0,30 x 12mm

Η μεσοθεραπεία είναι μία από τις πιο περιζήτητες θεραπείες προσώπου τα τελευταία χρόνια και λειτουργ..

215.002.12

Βελόνες μεσοθεραπείας G-30 - 0,30 x 25mm

Η μεσοθεραπεία είναι μία από τις πιο περιζήτητες θεραπείες προσώπου τα τελευταία χρόνια και λειτουργ..

215.002.25

Βελόνες μεσοθεραπείας G-30 - 0,30 x 40mm

Η μεσοθεραπεία είναι μία από τις πιο περιζήτητες θεραπείες προσώπου τα τελευταία χρόνια και λειτουργ..

215.002.40

Βελόνες μεσοθεραπείας G-31 - 0,26 x 4mm

Η μεσοθεραπεία είναι μία από τις πιο περιζήτητες θεραπείες προσώπου τα τελευταία χρόνια και λειτουργ..

215.003.04

Βελόνες μεσοθεραπείας G-31 - 0,26 x 6mm

Η μεσοθεραπεία είναι μία από τις πιο περιζήτητες θεραπείες προσώπου τα τελευταία χρόνια και λειτουργ..

215.003.06

Βελόνες μεσοθεραπείας G-31 - 0,26 x 12mm

Η μεσοθεραπεία είναι μία από τις πιο περιζήτητες θεραπείες προσώπου τα τελευταία χρόνια και λειτουργ..

215.003.12

Βελόνες μεσοθεραπείας G-31 - 0,26 x 25mm

Η μεσοθεραπεία είναι μία από τις πιο περιζήτητες θεραπείες προσώπου τα τελευταία χρόνια και λειτουργ..

215.003.25

Βελόνες μεσοθεραπείας G-32 - 0,23 x 4mm

Η μεσοθεραπεία είναι μία από τις πιο περιζήτητες θεραπείες προσώπου τα τελευταία χρόνια και λειτουργ..

215.004.04

Βελόνες μεσοθεραπείας G-32 - 0,23 x 6mm

Η μεσοθεραπεία είναι μία από τις πιο περιζήτητες θεραπείες προσώπου τα τελευταία χρόνια και λειτουργ..

215.004.06

Βελόνες μεσοθεραπείας G-32 - 0,23 x 12mm

Η μεσοθεραπεία είναι μία από τις πιο περιζήτητες θεραπείες προσώπου τα τελευταία χρόνια και λειτουργ..

215.004.12

Βελόνες μεσοθεραπείας G-33 - 0,20 x 4mm

Η μεσοθεραπεία είναι μία από τις πιο περιζήτητες θεραπείες προσώπου τα τελευταία χρόνια και λειτουργ..

215.005.04

Βελόνες μεσοθεραπείας G-33 - 0,20 x 12mm

Η μεσοθεραπεία είναι μία από τις πιο περιζήτητες θεραπείες προσώπου τα τελευταία χρόνια και λειτουργ..

215.005.12