Αντικειμενοφόρες πλάκες - Bournas Medicals

Αντικειμενοφόρες πλάκες

Αντικειμενοφόρες πλάκες
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Αντικειμενοφόρες πλάκες 7102 Ατρόχιστες

Οι αντικειμενοφόρες πλάκες είναι κατάλληλες για μία αξιόπιστη εξέταση και πρόληψη νοσημάτων. Διασ..

111.005.IS

Αντικειμενοφόρες πλάκες 7101 Τροχισμένες

Οι αντικειμενοφόρες πλάκες είναι κατάλληλες για μία αξιόπιστη εξέταση και πρόληψη νοσημάτων. Αυτέ..

111.006.IS

Αντικειμενοφόρες πλάκες 7107 με Περιθώριο

Οι αντικειμενοφόρες πλάκες είναι κατάλληλες για μία αξιόπιστη εξέταση και πρόληψη νοσημάτων. Αυτέ..

111.007.IS