Βελόνες ηλεκτρολιπόλυσης- Bournas Medicals

Βελόνες ηλεκτρολιπόλυσης

Βελόνες ηλεκτρολιπόλυσης
Βελόνες ηλεκτρολιπόλυσης
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Βελόνες ηλεκτρολιπόλυσης G-30 - 0,30 x 25mm

Η λιποδιάλυση με τη μέθοδο της ηλεκτρολιπόλυσης είναι μια πρωτοποριακή μέθοδος που δίνει οριστική λύ..

215.020.025

Βελόνες ηλεκτρολιπόλυσης G-30 - 0,30 x 50mm

Η λιποδιάλυση με τη μέθοδο της ηλεκτρολιπόλυσης είναι μια πρωτοποριακή μέθοδος που δίνει οριστική λύ..

215.020.050

Βελόνες ηλεκτρολιπόλυσης G-30 - 0,30 x 75mm

Η λιποδιάλυση με τη μέθοδο της ηλεκτρολιπόλυσης είναι μια πρωτοποριακή μέθοδος που δίνει οριστική λύ..

215.020.075

Βελόνες ηλεκτρολιπόλυσης G-30 - 0,30 x 100mm

Η λιποδιάλυση με τη μέθοδο της ηλεκτρολιπόλυσης είναι μια πρωτοποριακή μέθοδος που δίνει οριστική λύ..

215.020.100

Βελόνες ηλεκτρολιπόλυσης G-30 - 0,30 x 125mm

Η λιποδιάλυση με τη μέθοδο της ηλεκτρολιπόλυσης είναι μια πρωτοποριακή μέθοδος που δίνει οριστική λύ..

215.020.125

Βελόνες ηλεκτρολιπόλυσης G-30 - 0,30 x 150mm

Η λιποδιάλυση με τη μέθοδο της ηλεκτρολιπόλυσης είναι μια πρωτοποριακή μέθοδος που δίνει οριστική λύ..

215.020.150