Σύριγγες με βελόνα - Bournas Medicals

Σύριγγες με βελόνα

Σύριγγες με βελόνα
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Σύριγγες BD Microfine™ Plus Insuline 0.3ml & G-30 [0,3 x 8mm]

Αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου, διαφανής, με κλίμακα αναβάθμισης, σε μαλακή συσκευασία, χωρ..

214.032.30.BD

Σύριγγες PIc 0,3ml G-30 Ινσουλίνης

Αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου, διαφανής, με κλίμακα αναβάθμισης, σε μαλακή συσκευασία, χωρ..

214.032.30

Σύριγγες PIc 0,3ml G-31 Ινσουλίνης

Αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου, διαφανής, με κλίμακα αναβάθμισης, σε μαλακή συσκευασία, χωρ..

214.032.31

Σύριγγες Soft Care 3cc - με βελόνα G-21

Τύπος: G-21 x 1 1/2 Τεμάχια συσκευασίας: 100..

114.102.21

Σύριγγες PIc 0,5ml G-29 Ινσουλίνης

Αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου, διαφανής, με κλίμακα αναβάθμισης, σε μαλακή συσκευασία, χωρ..

214.050.29

Σύριγγες Soft Care 5cc - με βελόνα G-21

Τύπος: G-21 x 1 ½  Τεμάχια συσκευασίας: 100..

114.103.21

Σύριγγες BD Insuline Microfine™ Plus 0.5ml & G-30 [0,3 x 8mm]

Αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου, διαφανής, με κλίμακα αναβάθμισης, σε μαλακή συσκευασία, χωρ..

214.050.30.BD

Σύριγγες PIc 0,5ml G30 Ινσουλίνης

Αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου, διαφανής, με κλίμακα αναβάθμισης, σε μαλακή συσκευασία, χωρ..

214.050.30

Σύριγγες PIc 1cc G-27 Ινσουλίνης

Αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου, διαφανής, με κλίμακα αναβάθμισης, σε μαλακή συσκευασία blis..

214.001.27

Σύριγγες Soft Care 10cc - με βελόνα G-21

Τύπος: G-21 x 1 1/2 Τεμάχια συσκευασίας: 100..

114.104.21

Σύριγγες PIc 0,5ml G31 Ινσουλίνης

Αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου, διαφανής, με κλίμακα αναβάθμισης, σε μαλακή συσκευασία, χωρ..

214.050.31

Σύριγγες Pic 2.5cc G-21

Αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου, διαφανής, με κλίμακα αναβάθμισης, σε μαλακή συσκευασία blis..

214.002.21

Σύριγγες Soft Care 20cc - με βελόνα G-21

Τύπος: G-21 x 1 1/2 Τεμάχια συσκευασίας: 50..

114.105.21

Σύριγγες Pic 1cc G-30 Ινσουλίνης

Αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου, διαφανής, με κλίμακα αναβάθμισης, σε μαλακή συσκευασία, χωρ..

214.001.30.8

Σύριγγες Pic 2.5cc G-22

Αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου, διαφανής, με κλίμακα αναβάθμισης, σε μαλακή συσκευασία blis..

214.002.22

Σύριγγες Soft Care 50cc - με βελόνα G-21

Τύπος: 50cc  Τεμάχια συσκευασίας: 25..

114.106

Σύριγγες 2.5cc G-23

Αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου, διαφανής, με κλίμακα αναβάθμισης, σε μαλακή συσκευασία blis..

214.002.23

Σύριγγες BD Emerald™ 2ml & G-23 x 1¼"[0.6 x 40mm]

Αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου, διαφανής, με κλίμακα αναβάθμισης, σε μαλακή συσκευασία blis..

214.002.23.BD

Σύριγγες Pic 1cc G-30 Ινσουλίνης

Αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου, διαφανής, με κλίμακα αναβάθμισης, σε μαλακή συσκευασία, χωρ..

214.001.30.12

Σύριγγες BD Emerald™ 5ml & G-21 x 1½" [0.8 x 40mm] New

Σύριγγες BD Emerald™ 5ml & G-21 x 1½" [0.8 x 40mm]

Αποστειρωμέ1cc G-27νη με οξείδιο του αιθυλενίου, διαφανής, με κλίμακα αναβάθμισης, σε μαλακή συσκευα..

214.003.21.BD

Σύριγγες Pic 5cc G-21

Αποστειρωμέ1cc G-27νη με οξείδιο του αιθυλενίου, διαφανής, με κλίμακα αναβάθμισης, σε μαλακή συσκευα..

214.003.21

Σύριγγες Pic 5cc G-22

Αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου, διαφανής, με κλίμακα αναβάθμισης, σε μαλακή συσκευασία blis..

214.003.22

Σύριγγες BD Emerald™ 5ml & G-23 x 1¼" [0.6 x 30mm] New

Σύριγγες BD Emerald™ 5ml & G-23 x 1¼" [0.6 x 30mm]

Αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου, διαφανής, με κλίμακα αναβάθμισης, σε μαλακή συσκευασία blis..

214.003.23.BD

Σύριγγες Pic 5cc G-23

Αποστειρωμένη με οξείδιο του αιθυλενίου, διαφανής, με κλίμακα αναβάθμισης, σε μαλακή συσκευασία blis..

214.003.23