Βελόνες μικροθεραπείας - Bournas Medicals

Βελόνες μικροθεραπείας

Βελόνες μικροθεραπείας
Βελόνες μικροθεραπείας
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Βελόνες μικροθεραπείας G-27 - 0.40 x 2.5mm

Η μίκροθεραπεία θεωρείται ως η επανάσταση στην μεσοθεραπεία είναι μια πρόσφατη τεχνική για την έγχυσ..

215.011

Βελόνες μικροθεραπείας G-30 - 0.30 x 2.5mm

Η μίκροθεραπεία θεωρείται ως η επανάσταση στην μεσοθεραπεία είναι μια πρόσφατη τεχνική για την έγχυσ..

215.012

Βελόνες μικροθεραπείας G-31 - 0,26 x 2.5mm

Η μίκροθεραπεία θεωρείται ως η επανάσταση στην μεσοθεραπεία είναι μια πρόσφατη τεχνική για την έγχυσ..

215.013