Ρολό αποστείρωσης απλό - Bournas Medicals

Ρολό αποστείρωσης απλό

Ρολό αποστείρωσης απλό
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Ρολό αποστείρωσης ατμού απλό - 50mm x 200m

Ρολά αποστείρωσης απλά, με δείκτες τυπωμένους στη χάρτινη επιφάνεια αλλά εκτός του πεδίου εργασίας, ..

112.105

Ρολό αποστείρωσης ατμού απλό - 75mm x 200m

Ρολά αποστείρωσης απλά, με δείκτες τυπωμένους στη χάρτινη επιφάνεια αλλά εκτός του πεδίου εργασίας, ..

112.106

Ρολό αποστείρωσης ατμού απλό - 100mm x 200m

Ρολά αποστείρωσης απλά, με δείκτες τυπωμένους στη χάρτινη επιφάνεια αλλά εκτός του πεδίου εργασίας, ..

112.107

Ρολό αποστείρωσης ατμού απλό - 150mm x 200m

Ρολά αποστείρωσης απλά, με δείκτες τυπωμένους στη χάρτινη επιφάνεια αλλά εκτός του πεδίου εργασίας, ..

112.109

Ρολό αποστείρωσης ατμού απλό - 200mm x 200m

Ρολά αποστείρωσης απλά, με δείκτες τυπωμένους στη χάρτινη επιφάνεια αλλά εκτός του πεδίου εργασίας, ..

112.110

Ρολό αποστείρωσης ατμού απλό - 250mm x 200m

Ρολά αποστείρωσης απλά, με δείκτες τυπωμένους στη χάρτινη επιφάνεια αλλά εκτός του πεδίου εργασίας, ..

112.111

Ρολό αποστείρωσης ατμού απλό - 300mm x 200m

Ρολά αποστείρωσης απλά, με δείκτες τυπωμένους στη χάρτινη επιφάνεια αλλά εκτός του πεδίου εργασίας, ..

112.112

Ρολό αποστείρωσης ατμού απλό - 350mm x 200m

Ρολά αποστείρωσης απλά, με δείκτες τυπωμένους στη χάρτινη επιφάνεια αλλά εκτός του πεδίου εργασίας, ..

112.113

Ρολό αποστείρωσης ατμού απλό 400mm x 200m

Ρολά αποστείρωσης απλά, με δείκτες τυπωμένους στη χάρτινη επιφάνεια αλλά εκτός του πεδίου εργασίας, ..

112.114