Πλαστικές - Bournas Medicals

Πλαστικές

Πλαστικές
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Θήκη αντικειμενοφόρων πλαστική 2 θέσεων

Οι πλαστικές είναι κατασκευασμένες από πολυστυρένιο. Οι θήκες έχουν την κατάλληλη απόσταση μεταξύ..

111.025

Θήκη αντικειμενοφόρων πλαστική 3 θέσεων

Οι πλαστικές είναι κατασκευασμένες από πολυστυρένιο. Οι θήκες έχουν την κατάλληλη απόσταση μεταξύ..

111.026

Θήκη αντικειμενοφόρων πλαστική 5 θέσεων

Οι πλαστικές είναι κατασκευασμένες από πολυστυρένιο. Οι θήκες έχουν την κατάλληλη απόσταση μεταξύ..

111.027

Θήκη αντικειμενοφόρων πλαστική 12 θέσεων

Οι πλαστικές είναι κατασκευασμένες από πολυστυρένιο. Οι θήκες έχουν την κατάλληλη απόσταση μεταξύ..

111.028

Θήκη αντικειμενοφόρων πλαστική 25 θέσεων

Οι πλαστικές είναι κατασκευασμένες από πολυστυρένιο. Οι θήκες έχουν την κατάλληλη απόσταση μεταξύ..

111.029

Θήκη αντικειμενοφόρων πλαστική 50 θέσεων

Οι πλαστικές είναι κατασκευασμένες από πολυστυρένιο. Οι θήκες έχουν την κατάλληλη απόσταση μεταξύ..

111.030

Θήκη αντικειμενοφόρων πλαστική 100 θέσεων

Οι πλαστικές είναι κατασκευασμένες από πολυστυρένιο. Οι θήκες έχουν την κατάλληλη απόσταση μεταξύ..

111.031