Καρδιολογικά χαρτιά - Bournas Medicals

Καρδιολογικά χαρτιά

Καρδιολογικά χαρτιά
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Aspel Mr. Blue

Διαστάσεις:  112 x 25 mm Τεμάχια συσκευασίας: 10 ρολά * διαθέσιμοι επιπλέον κωδικοί κατόπιν ζ..

107.115

Burdick E-210mm x 150mm x 200sh New

Burdick E-210mm x 150mm x 200sh

Διαστάσεις:  210mm x 150mm x 200sh Τεμάχια συσκευασίας: 10 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδ..

107.030

Cardioline Delta 1plus 60mm x 28mm New

Cardioline Delta 1plus 60mm x 28mm

Διαστάσεις:  60mm x 28 mm Τεμάχια συσκευασίας: 10 ρολά * διαθέσιμοι επιπλέον κωδικοί κατόπιν ..

107.011

Innomed  58cm x 20m New

Innomed 58cm x 20m

Διαστάσεις:  58cm x 20m Τεμάχια συσκευασίας: 10 ρολά * διαθέσιμοι επιπλέον κωδικοί κατόπιν ζήτη..

107.045

Marquette MAC1200 Hellige New

Marquette MAC1200 Hellige

Διαστάσεις:  210mm x 295mm x 150sh Τεμάχια συσκευασίας: 5 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδι..

107.053

Nihon Kohden - 210mm x 60m New

Nihon Kohden - 210mm x 60m

Διαστάσεις:  210mm x 60 m Τεμάχια συσκευασίας: 10 ρολά * διαθέσιμοι επιπλέον κωδικοί κατόπιν ..

107.026

Biosis BFM 800

Διαστάσεις:  112cm x 120cm x 250sh Τεμάχια συσκευασίας: 10 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδ..

107.068

Bosch 506D

Διαστάσεις:  145mm x 60m Τεμάχια συσκευασίας: 10 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδικοί κατόπ..

107.019

Burdick E-10

Διαστάσεις:  50mm x 45m  Τεμάχια συσκευασίας: 10 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδικοί κατόπ..

107.042

Burdick E-350 με φωτοκύτταρο (7984)

Διαστάσεις:  216mm x 280mm x 200sh Τεμάχια συσκευασίας: 10 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδ..

107.027

Burdick E-210

Διαστάσεις:  210mm x 150mm x 300sh Τεμάχια συσκευασίας: 5 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδι..

107.029

Cambridge

Διαστάσεις:  216mm x 280mm 250sh Τεμάχια συσκευασίας: 10 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδικ..

107.003

Cardiette Start-100

Διαστάσεις:  130mm x 25m Τεμάχια συσκευασίας: 10 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδικοί κατόπ..

107.022

Cardiette AR1200

Διαστάσεις:  120cm x 20m Τεμάχια συσκευασίας: 10 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδικοί κατόπ..

107.097

Cardiette AR1200 - 300sh

Διαστάσεις:  120mm x 100mm x 300sh Τεμάχια συσκευασίας: 10 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδ..

107.059

Cardiette R600

Διαστάσεις:  60cm x 15m Τεμάχια συσκευασίας: 10 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδικοί κατόπι..

107.067

Contec / Comec CM300

Διαστάσεις:  80mm x 20m Τεμάχια συσκευασίας: 10 ρολά * διαθέσιμοι επιπλέον κωδικοί κατόπιν ζή..

107.074

Corometrics 4483 CTG DAO

Διαστάσεις:  152mm x 90mm x 160sh Τεμάχια συσκευασίας: 10 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδι..

107.111

Corometrics 4483 CTG ΑΑΟ

Διαστάσεις:  152mm x 90mm x 160sh Τεμάχια συσκευασίας: 10 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδι..

107.033

Corometrics 4305 CTG BAO

Διαστάσεις:  152mm x 90mm x 160sh Τεμάχια συσκευασίας: 10 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδι..

107.034

Edan MFM2 Cadence

Διαστάσεις:  112mm x 90mm x 150sh Τεμάχια συσκευασίας: 10 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδι..

107.070

Edan Innomed SE-300

Διαστάσεις:  80mm x 23m Τεμάχια συσκευασίας: 10 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδικοί κατόπι..

107.090

Esaote P-8000

Διαστάσεις:  80mm x 70mm x 300sh Τεμάχια συσκευασίας: 10 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδικ..

107.050

Esaote P-80

Διαστάσεις:  90mm x 70mm x 400sh Τεμάχια συσκευασίας: 10 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδικ..

107.013

Esaote P210

Διαστάσεις:  210mm x 150mm x 160sh Τεμάχια συσκευασίας: 10 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδ..

107.023