Καρδιολογικά χαρτιά - Bournas Medicals

Καρδιολογικά χαρτιά

Καρδιολογικά χαρτιά
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Aspel Mr. Blue

Διαστάσεις:  112cm x 25m Τεμάχια συσκευασίας: 10 ρολά * διαθέσιμοι επιπλέον κωδικοί κατόπιν ζ..

107.115

Biosis BFM 800

Διαστάσεις:  112cm x 120cm x 250sh Τεμάχια συσκευασίας: 10 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδ..

107.068

Bosch 506D

Διαστάσεις:  145mm x 60m Τεμάχια συσκευασίας: 10 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδικοί κατόπ..

107.019

Burdick E-10

Διαστάσεις:  50mm x 45m  Τεμάχια συσκευασίας: 10 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδικοί κατόπ..

107.042

Burdick E-350 με φωτοκύτταρο (7984)

Διαστάσεις:  216mm x 280mm x 200sh Τεμάχια συσκευασίας: 10 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδ..

107.027

Burdick E-210

Διαστάσεις:  210mm x 150mm x 300sh Τεμάχια συσκευασίας: 10 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδ..

107.029

Cambridge

Διαστάσεις:  216mm x 280mm 250sh Τεμάχια συσκευασίας: 10 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδικ..

107.003

Cardiette Start-100

Διαστάσεις:  130mm x 25m Τεμάχια συσκευασίας: 10 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδικοί κατόπ..

107.022

Cardiette AR1200

Διαστάσεις:  120cm x 20m Τεμάχια συσκευασίας: 10 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδικοί κατόπ..

107.097

Cardiette AR1200 - 300sh

Διαστάσεις:  120mm x 100mm x 300sh Τεμάχια συσκευασίας: 10 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδ..

107.059

Cardiette R600

Διαστάσεις:  60cm x 15m Τεμάχια συσκευασίας: 10 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδικοί κατόπι..

107.067

Contec / Comec CM300

Διαστάσεις:  80mm x 20m Τεμάχια συσκευασίας: 10 ρολά * διαθέσιμοι επιπλέον κωδικοί κατόπιν ζή..

107.074

Corometrics 4483 CTG DAO

Διαστάσεις:  152mm x 90mm x 160sh Τεμάχια συσκευασίας: 10 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδι..

107.111

Corometrics 4483 CTG ΑΑΟ

Διαστάσεις:  152mm x 90mm x 160sh Τεμάχια συσκευασίας: 10 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδι..

107.033

Corometrics 4305 CTG BAO

Διαστάσεις:  152mm x 90mm x 160sh Τεμάχια συσκευασίας: 10 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδι..

107.034

Edan MFM2 Cadence

Διαστάσεις:  112mm x 90mm x 150sh Τεμάχια συσκευασίας: 10 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδι..

107.070

Edan Innomed SE-300

Διαστάσεις:  80mm x 23m Τεμάχια συσκευασίας: 10 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδικοί κατόπι..

107.090

Esaote P-8000

Διαστάσεις:  80mm x 70mm x 300sh Τεμάχια συσκευασίας: 10 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδικ..

107.050

Esaote P-80

Διαστάσεις:  90mm x 70mm x 400sh Τεμάχια συσκευασίας: 10 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδικ..

107.013

Esaote P210

Διαστάσεις:  210mm x 150mm x 160sh Τεμάχια συσκευασίας: 10 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδ..

107.023

Fucuda OP-12

Διαστάσεις:  50mm x 30m Τεμάχια συσκευασίας: 10 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδικοί κατόπι..

107.060

Fucuda OP-119TE

Διαστάσεις:  63mm x 30m Τεμάχια συσκευασίας: 10 ρολά * διαθέσιμοι επιπλέον κωδικοί κατόπιν ζή..

107.018

Fucuda OP-122TE

Διαστάσεις:  63mm x 75mm x 400sh Τεμάχια συσκευασίας: 10 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδικ..

107.021.400

Fucuda OP-222TE FX7202

Διαστάσεις:  110mm x 140mm x 142sh Τεμάχια συσκευασίας: 10 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδ..

107.051

Hellige EK-53/56

Διαστάσεις:  130mm x 135mm x 370sh Τεμάχια συσκευασίας: 10 δεσμίδες * διαθέσιμοι επιπλέον κωδ..

107.014