Αυτοκόλλητα επιθέματα γάζας - Bournas Medicals

Αυτοκόλλητα επιθέματα γάζας

Αυτοκόλλητα επιθέματα γάζας
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Αυτοκόλλητη γάζα - 5cm x 7cm Aναμένεται

Αυτοκόλλητη γάζα - 5cm x 7cm

Αποστειρωμένος μετεγχειρητικός ταχυεπίδεσμος, έχει ειδική απορροφητική γάζα με επίστρωση δερμόφιλης ..

119.053

Αυτοκόλλητη γάζα - 7,5cm x 10cm Aναμένεται

Αυτοκόλλητη γάζα - 7,5cm x 10cm

Αποστειρωμένος μετεγχειρητικός ταχυεπίδεσμος, έχει ειδική απορροφητική γάζα με επίστρωση δερμόφιλης ..

119.054

Αυτοκόλλητη γάζα - 10cm x 10cm

Αποστειρωμένος μετεγχειρητικός ταχυεπίδεσμος, έχει ειδική απορροφητική γάζα με επίστρωση δερμόφιλης ..

119.055

Αυτοκόλλητη γάζα - 15cm x 10cm

Αποστειρωμένος μετεγχειρητικός ταχυεπίδεσμος, έχει ειδική απορροφητική γάζα με επίστρωση δερμόφιλης ..

119.056

Αυτοκόλλητη γάζα - 20cm x 10cm

Αποστειρωμένος μετεγχειρητικός ταχυεπίδεσμος, έχει ειδική απορροφητική γάζα με επίστρωση δερμόφιλης ..

119.058

Αυτοκόλλητη γάζα - 25cm x 10cm

Αποστειρωμένος μετεγχειρητικός ταχυεπίδεσμος, έχει ειδική απορροφητική γάζα με επίστρωση δερμόφιλης ..

119.059

Αυτοκόλλητη γάζα - 30cm x 10cm

Αποστειρωμένος μετεγχειρητικός ταχυεπίδεσμος, έχει ειδική απορροφητική γάζα με επίστρωση δερμόφιλης ..

119.060