Προφυλακτικά - Bournas Medicals

Προφυλακτικά

Προφυλακτικά
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Προφυλακτικά Soft Care με λιπαντικό

Προφυλακτικά Κεφαλής Υπερήχων με λιπαντικό πολύς υψηλής αντοχής . Τεμάχια συσκευασίας: 144..

105.002.IS

Προφυλακτικά Soft Care χωρίς λιπαντικό

Προφυλακτικά Κεφαλής Υπερήχων χωρίς λιπαντικό πολύς υψηλής αντοχής . Τεμάχια συσκευασίας: 144..

105.003.IS