Έτοιμα προς χρήση- Bournas Medicals

Έτοιμα προς χρήση

Έτοιμα προς χρήση
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Descosept spezial - 1000ml 

Το Descosept Spezial είναι ένα έτοιμο προς χρήση διάλυμα, χωρίς αιθανόλη για την απολύμανση και το..

141.143.1000

Descosept spezial - 1000ml (με αντλία αφρού)

Το Descosept Spezial είναι ένα έτοιμο προς χρήση διάλυμα, χωρίς αιθανόλη για την απολύμανση και το..

141.143.1000.A1

Descosept spezial - 1000ml (με αντλία ψεκασμού)

Το Descosept Spezial είναι ένα έτοιμο προς χρήση διάλυμα, χωρίς αιθανόλη για την απολύμανση και το..

141.143.1000.A

Descosept spezial - 5000ml 

Το Descosept Spezial είναι ένα έτοιμο προς χρήση διάλυμα -χωρίς οινόπνευμα- για την απολύμανση και..

141.143.5000

Descosept Sensitive - 1000ml - Ταχεία απολύμανση ευαίσθητων επιφανειών

Το Descosept Sensitive  είναι έτοιμο προς χρήση, με βάση την αιθανόλη για ήπια απολύμανση και καθα..

141.144.1000

Descosept Sensitive - 1000ml - Ταχεία απολύμανση ευαίσθητων επιφανειών (με αντλία ψεκασμού)

Το Descosept Sensitive  είναι έτοιμο προς χρήση, με βάση την αιθανόλη για ήπια απολύμανση και καθα..

141.144.1000.A

Descosept Sensitive - 5000ml - Ταχεία απολύμανση ευαίσθητων επιφανειών

Το Descosept Sensitive  είναι έτοιμο προς χρήση, με βάση την αιθανόλη για ήπια απολύμανση και καθα..

141.144.5000