Κύπελλα Ούρων - Bournas Medicals

Κύπελλα Ούρων

Κύπελλα Ούρων
Κύπελλα Ούρων
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Ουροσυλλέκτης παιδικός αποστειρωμένος 100ml

Αυτοκόλλητοι, κατασκευασμένοι από ιατρικό (μη τοξικό ) PVC.  Φέρουν διαβάθμιση ανά 10ml. Διαθέ..

123.004

Ουροσυλλέκτης κλίνης 2000ml

Διαθέτει διπλές ραφές ασφαλείας και με ευκρινή διαβάθμιση ανά 100ml.  Διαθέτει επίσης ειδικό σημε..

123.003

Ουροσυλλέκτης κλίνης με βαλβίδα - κάνουλα 2000ml

Διαθέτοντας την κάνουλα, επιτρέπεται η δειγματοληψία και η εκκένωση του ουροσυλλέκτη. Διαθέτει δι..

123.008

Ουροσυλλέκτης κλίνης με βαλβίδα 2000ml

Διαθέτει διπλές ραφές ασφαλείας και με ευκρινή διαβάθμιση ανά 100ml.  Διαθέτει επίσης ειδικό σημε..

123.007