Ουροσυλλέκτες - Bournas Medicals

Ουροσυλλέκτες

Ουροσυλλέκτες
Ουροσυλλέκτες
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Ουροσυλλέκτης παιδικός αποστειρωμένος 100ml

Αυτοκόλλητοι, κατασκευασμένοι από ιατρικό (μη τοξικό ) PVC.  Φέρουν διαβάθμιση ανά 10ml. Διαθέ..

123.004

Ουροσυλλέκτης κλίνης 2000ml Aναμένεται

Ουροσυλλέκτης κλίνης 2000ml

Διαθέτει διπλές ραφές ασφαλείας και με ευκρινή διαβάθμιση ανά 100ml.  Διαθέτει επίσης ειδικό σημε..

123.003

Ουροσυλλέκτης κλίνης με βαλβίδα - κάνουλα 2000ml

Διαθέτοντας την κάνουλα, επιτρέπεται η δειγματοληψία και η εκκένωση του ουροσυλλέκτη. Διαθέτει δι..

123.008

Ουροσυλλέκτης κλίνης με βαλβίδα 2000ml Aναμένεται

Ουροσυλλέκτης κλίνης με βαλβίδα 2000ml

Διαθέτει διπλές ραφές ασφαλείας και με ευκρινή διαβάθμιση ανά 100ml.  Διαθέτει επίσης ειδικό σημε..

123.007