Μητροσκόπια - Bournas Medicals

Μητροσκόπια

Μητροσκόπια
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Μητροσκόπια με βίδα

Μητροσκόπια διαφανή & άθραυστα με βίδα, μίας χρήσεως Soft Care. Το πλαστικό υλικό, λόγω των δικών τ..

116.003

Μητροσκόπια με βίδα "GPS"

Μητροσκόπια "GPS" πλαστικά μίας χρήσεως, διαφανή με βίδα. Το πλαστικό υλικό, λόγω των δικών του ε..

116.004.S

Μητροσκόπια με μοχλό "GPS"

Μητροσκόπια "GPS" διαφανή, πλαστικά μίας χρήσεως,με μοχλό. Το πλαστικό υλικό, λόγω των δικών του ..

116.005.S

Γυναικολογικές βάλβες

Βάλβες αποστειρωμένες μίας χρήσεως.  Τεμάχια συσκευασίας: 2..

100.006