Σύριγγες Soft Care - Bournas Medicals

Σύριγγες Soft Care

Σύριγγες  Soft Care
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Σύριγγες Soft Care 3cc - με βελόνα G-21

Τύπος: G-21 x 1 1/2 Τεμάχια συσκευασίας: 100..

114.102.21

Σύριγγες Soft Care 5cc - με βελόνα G-21

Τύπος: G-21 x 1 ½  Τεμάχια συσκευασίας: 100..

114.103.21

Σύριγγες Soft Care 10cc - με βελόνα G-21

Τύπος: G-21 x 1 1/2 Τεμάχια συσκευασίας: 100..

114.104.21

Σύριγγες Soft Care 20cc - με βελόνα G-21

Τύπος: G-21 x 1 1/2 Τεμάχια συσκευασίας: 50..

114.105.21

Σύριγγες Soft Care 50cc - με βελόνα G-21

Τύπος: 50cc  Τεμάχια συσκευασίας: 25..

114.106

Σύριγγες Soft Care 60cc Τροφής (χωρίς βελόνα)

Τύπος: 60cc Τροφής (χωρίς βελόνα) Τεμάχια συσκευασίας: 25..

114.107