Περιποίηση ασθενών

Περιποίηση ασθενών
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Γάντια καθαρισμού πλαστικοποιημένα

Σκοπός της σειράς Seni Care είναι να έχει τα καλυτέρα δυνατά αποτελέσματα, γι αυτό και τα προϊόντα π..

Γάντια καθαρισμού μη πλαστικοποιημένα

Σκοπός της σειράς Seni Care είναι να έχει τα καλυτέρα δυνατά αποτελέσματα, γι αυτό και τα προϊόντα π..

Ποδιά σίτισης (με τσεπάκι)

Σκοπός της σειράς Seni Care είναι να έχει τα καλυτέρα δυνατά αποτελέσματα, γι αυτό και τα προϊόντα π..