Μητροσκόπια

Μητροσκόπια
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Μητροσκόπια με βίδα

Μητροσκόπια διαφανή & άθραυστα με βίδα, μίας χρήσεως Soft Toch. Τεμάχια συσκευασίας: 100..

Μητροσκόπια με βίδα "GPS Italy"

Μητροσκόπια πλαστικά μίας χρήσεως, του οίκου GPS Ιταλίας, διαφανή με βίδα. Τεμάχια συσκευασίας: 1..

Μητροσκόπια με μοχλό "GPS Italy"

Μητροσκόπια πλαστικά μίας χρήσεως, του οίκου GPS Ιταλίας με μοχλό. Τεμάχια συσκευασίας: 120..

Γυναικολογικές βάλβες

Βάλβες αποστειρωμένες μίας χρήσεως.  Τεμάχια συσκευασίας: 1..