Επιδεσμική ταινία μεταξωτή

Επιδεσμική ταινία μεταξωτή
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Επιδεσμική ταινία μεταξωτή 3Μ - 1,25cm x 9,1m

Διαστάσεις: 1,25cm x 9,1m Τεμάχια συσκευασίας: 24..

Επιδεσμική ταινία μεταξωτή 3Μ - 2,5cm x 9,1m

Διαστάσεις: 2,5cm x 9,1m Τεμάχια συσκευασίας: 12..

Επιδεσμική ταινία μεταξωτή 3Μ - 5cm x 9,1m

Διαστάσεις: 5cm x 9,1m Τεμάχια συσκευασίας: 6..

Επιδεσμική ταινία μεταξωτή 3Μ - 7cm x 9,1m

Διαστάσεις: 7cm x 9,1m Τεμάχια συσκευασίας: 4..

Επιδεσμική ταινία μεταξωτή Soft Touch - 2,5cm x 5m

Διαστάσεις: 2,5cm x 5m Τεμάχια συσκευασίας: 12..